Previsió Social Complementària, 

i la defensa del sistema públic de pensions

 

ELS SISTEMES DE PROTECCIÓ SOCIAL

L’objecte de la previsió social  és el benestar social, protegint la societat de les necessitats derivades de la salut, la vellesa i/o les discapacitats. Llegir més

LA PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA A LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Als convenis col·lectius, tant d’empresa com sectorials, recullen, des de fa dècades, prestacions dineràries, o sigui, “compromisos per pensions”, per atendre contingències d’incapacitat permanent, mort o jubilació. Llegir més

L’11È CONGRÉS DE CCOO DE CATALUNYA I LA PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA

A l’11è Congrés de CCOO de Catalunya, com part integrant de l’eix 4 “Defensem el bé comú”, varem debatre i analitzar les propostes del Sindicat sobre la previsió social complementària. Aquestes es resumeixen en 5 punts.  Llegir més

EMPRESES EN SITUACIONS DIVERSES, PROPOSTES DIFERENTS PER CADA UNA D’ELLES

Presentem les següents criteris de negociació col·lectiva en matèria de previsió social complementària atenent a les diverses situacions en la que es poden trobar les empreses:

  1. Empreses que al seu conveni sectorial hi ha algun compromís per pensions.
  2. Empreses que al seu conveni o pacte d’empresa hi ha compromisos per pensions exterioritzats en instruments que no reconeixen drets, només expectatives.
  3. Empreses que han formalitzat un pla de pensions o pla de previsió social empresarial.
  4. Empreses que no tenen compromisos per pensions ni instruments de previsió social complementària. Llegir més

PROPOSTES

  1. Estendre els plans sectorials de promoció conjunta a través de la negociació col·lectiva sectorial. 
  2. Incorporar nous plans de pensions a la negociació col·lectiva d’empresa.
  3. Millorar plans de pensions formalitzats ja existents.
  4. Dotar de crèdit sindical i mitjans materials a les persones que exerceixen funcions de membres de les comissions de control del pla de pensions.
  5. Reorganitzar els diferents plans de pensions existents a les empreses d’un mateix grup empresarial.
  6. Manteniment de les aportacions als partícips del plans de pensions en els casos d’excedència per cura de menors o familiars, de víctimes de violència de gènere o en cas d’embaràs.

 7. Incorporar els plans de pensions una política d’inversió socialment responsable i sostenibles.

8. Incorporar en els plans de formació d’empresa, la formació especialitzada dels membres de les comissions de control dels plans de pensions.