Ciberdrets,

drets personals i sindicals a la xarxa

Ciberdrets, plena adaptació al desenvolupament tecnològic

La negociació col·lectiva ha de regular garanties i drets personals, i sindicals, en el ciberespai. L’AIC (Acord interprofessional de Catalunya) fa una primera aproximació als drets de caràcter personal i als drets sindicals -els ciberdrets sindicals-. Ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

L’absència d’una actualització tecnològica de la legislació laboral bàsica, obliga a la negociació col·lectiva a tenir un paper regulador essencial. A més, la pròpia jurisprudència i el dret comparat europeu, indiquen una evolució i dinamisme en les resolucions i normes reguladores.

Els nostres convenis han de tenir en consideració:

-La recent sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, cas Barbulescu, indica que les empreses han de prèviament a controlar els continguts de les comunicacions dels treballadors, avisar-los singularment. A aquestes garanties s’han de sumar la de que existeixin indicis certs d’ús incorrecte, i la presència dels representants sindicals.

-Una altra problemàtica cada vegada més present en les relacions laborals és la qüestió de la invasió tecnològica de caràcter professional dels temps personals d’oci i descans. Els convenis col·lectius deurien regular la necessitat que s’adoptin acords amb el dret de desconnexió de les persones treballadores.