Joves,

transformant

condicions de treball i de vida

Transformant des de la participació dels joves:

La participació en l’exercici del conflicte social i el protagonisme de la gent jove en el mateix.

La participació en la negociació col•lectiva, per la transformació de les condicions de treball, per garantir que es tinguin en compte la realitat de la gent jove i els seus interessos.

L’accés de joves a responsabilitats sindicals i la renovació de les formes de fer sindicalisme.

La defensa dels drets a una ocupació estable, de qualitat i segura.

L’exigència de polítiques públiques que garanteixin l’emancipació de la gent jove.

L’acció unitària amb les entitats i col·lectius de joves que comparteixen amb nosaltres una voluntat de transformació social.

Link a la guia ‘Aprenents, becaris i treball precari’.