LGTBI

LA LLUITA CONTRA LA DISCRIMINACIÓ

Espai a la negociació col.lectiva contra la discriminació del col·lectiu LGTBI.

Tota discriminació és un factor de precarietat laboral, constitueix una violació dels drets humans i del treball de les persones. Respecte a la discriminació del col·lectiu LGTBI-persones lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals- i la defensa dels seus drets socials i laborals és important com a referència la Llei 11/2014  de la Generalitat de Catalunya en la qual el sindicat ha tingut un paper decisiu. (Link a la llei de Catalunya).

La negociació col·lectiva d’empresa i sector ha d’incorporar clàusules contra la discriminació per opció sexual i d’identitat de gènere del col·lectiu LGTBI. Guia AIC

És un objectiu d’especial atenció en la negociació col·lectiva:

1-L’establiment de clàusules generals de no discriminació que visualitzin la Llei 11/2014 i els drets i accions contra la discriminació que es deriven d’ella.

2-Orientar a l’establiment negociat en les empreses de plans i mesures d’igualtat, segons estipula l’Art. 29 i 21 de la Llei.

3-Establir procediments àgils i protectors per a la persona discriminada que garanteixin la  solució i reversió de la situació discriminatòria, al mateix temps que l’ocupació de la persona afectada.

Alguns temes que es poden introduir en els convenis col.lectius:
-Clàusules antidiscriminatòries que incloguin l’orientació sexual i la identitat de gènere.
-Definicions de família en què estiguin incloses les parelles que formen gais i lesbianes.
-Assegurar que els beneficis socials siguin també per a les parelles del mateix sexe.

És molt útil la guia sindical elaborada pel nostre àmbit LGTBI. Guia Sindical de la Diversitat Sexual en l’Àmbit Laboral