LGTBI

LA LLUITA CONTRA LA DISCRIMINACIÓ

Espai a la negociació col.lectiva contra la discriminació del col·lectiu LGTBI.

Tota discriminació és un factor de precarietat laboral, constitueix una violació dels drets humans i del treball de les persones. Respecte a la discriminació del col·lectiu LGTBI-persones lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals- i la defensa dels seus drets socials i laborals és important com a referència la Llei catalana 11/2014  en la qual el sindicat ha tingut un paper decisiu.

L’article 14 i 15 de la llei estatal 4/2023 per la igualtat real i efectiva de les persones trans i per la garantia dels drets de les persones LBGTI, regula l’àmbit laboral, en concret la obligació de les empreses de més de 50 persones treballadores de tenir un protocol de prevenció de l’assetjament  i la violència contra les persones LGTBI

 

La negociació col·lectiva d’empresa i sector ha d’incorporar clàusules contra la discriminació per opció sexual i d’identitat de gènere del col·lectiu LGTBI. Guia AIC

És un objectiu d’especial atenció en la negociació col·lectiva:

1-L’establiment de clàusules generals de no discriminació que visualitzin la Llei 11/2014 i la llei 4/2023, els drets i accions contra la discriminació que es deriven d’ella.

2-Orientar a l’establiment negociat en les empreses de plans i mesures d’igualtat, segons estipula l’Art. 29 i 21 de la Llei.

3-Establir procediments àgils i protectors per a la persona discriminada que garanteixin la  solució i reversió de la situació discriminatòria, al mateix temps que l’ocupació de la persona afectada.

Altres temes que es poden introduir en els convenis col.lectius:
-Clàusules antidiscriminatòries que incloguin l’orientació sexual i la identitat de gènere.
-Definicions de família en què estiguin incloses les parelles que formen gais i lesbianes.
-Assegurar que els beneficis socials siguin també per a les parelles del mateix sexe.

És molt útil la guia sindical confederal: «Igualdad y diversidad en los convenios colectivos»