Organització del treball

en elaboració la proposta sindical per a la negociació del conveni