Salut laboral

Introducció

La situació actual de la salut laboral a les empreses, tant des de la vessant de la salut, com en el de la seguretat, segueix sent molt deficient. Els índex d’accidents (lleus, greus i mortals) en els darrers 5 anys no ha parat de créixer i les malalties professionals son en el mateix camí. A més, la prevenció de riscos laborals, l’única via que pot fer canviar aquest escenari de creixement dels accidents i les malalties, tampoc arriba als mínims de qualitat que fora d’esperar.

Hem de reprendre amb força un element bàsic com la Negociació col.lectiva en salut laboral. La interlocució continuada i els acords que afavoreixen les mesures preventives d’àmbit col·lectiu són la via més efectiva per assolir millors resultats en la prevenció de riscos laborals pel conjunt dels treballadors i treballadores, així com per les demandes individuals en els danys a la salut.

També hem d’atendre als elements aliens a l’empresa o d’interlocució col·lectiva indirecta, com ara les Mútues d’accidents de treball i malalties professionals i els Serveis de Prevenció (SP). Tant les mútues como els SP són dos agents al servei dels treballadors, però la seva feina sempre l’han orientada cap a les empreses perquè són les que paguen. Els representants de CCOO hem de fer valer que els que han de rebre el servei i resposta a les necessitats preventives són les persones treballadores. Per això, cal que articulem i desenvolupem en la NC els drets d’informació, la periodicitat d’aquesta informació, l’ampliació de la interlocució i participació, els mínims i els límits de l’actuació dels SP i les Mútues, etc.

Hem d’augmentar la pressió per obtenir millores en la NC que afavoreixin la protecció de la salut i la vida dels treballadors i treballadores en els centres de treball.

 

Orientacions als  convenis en matèria de Salut Laboral

Cal integrar la Prevenció de riscos laborals (PRL) en tots els àmbits de les empreses. Una PRL que no ocupi la centralitat productiva, serà sempre superada per l’organització del treball i pels processos tècnics. Cal evitar que les noves formes de la producció passin per sobre del principi de cura de la seguretat i la salut.

D’altra banda, l’especialització de la PRL fa necessari incorporar als convenis col.lectius sectorials Comissions paritàries en matèria de salut laboral que desenvolupin iniciatives i millores sectorials durant la vigència dels convenis.

Guia AIC en matèria de salut laboral