Teletreball: garantir drets

Negociació col·lectiva i Teletreball: garantir drets, evitar precarietat.

És necessari incorporar la regulació del Teletreball en els convenis col·lectius. La regulació dels elements bàsics del teletreball en la negociació col·lectiva és l’única garantia que aquesta forma d’organització del treball no es converteixi en un factor de precarietat de les condicions de treball i de segregació de les persones afectades.
Els convenis col·lectius han d’acordar textualment que s’incorpora la regulació establerta en l’Acord Europeu de Teletreball. Acord Marc Europeu Teletreball


Aquesta és l’orientació que estableix l’AIC perquè L’AET sigui de completa aplicació en l’àmbit del conveni col·lectiu. AIC Teletreball

. Poden establir-se en el conveni col·lectiu, sobre la base de la incorporació de les normes de l’AET, regulacions complementàries que responguin a realitats específiques de l’empresa o el sector.
D’aquesta forma es garanteix la igualtat de drets i oportunitats per a les persones que teletreballen, l’accés voluntari al teletreball i el dret a la reversió de la situació amb reincorporació al lloc de treball d’origen, el dret de formació i promoció, la regulació de la jornada de treball i les càrregues de treball garantint igualtat de tracte i drets de conciliació. És important que el teletreball coexisteixi amb temps de treball presencial i que es presti especial atenció al relacionat amb la prevenció de riscos laborals.