Teletreball: garantir drets

Negociació col·lectiva i Teletreball: garantir drets, evitar precarietat.

És necessari incorporar la regulació del Teletreball en els convenis col·lectius. NOVA GUIA!!

La regulació dels elements bàsics del teletreball en la negociació col·lectiva és l’única garantia que aquesta forma d’organització del treball no es converteixi en un factor de precarietat de les condicions de treball i de segregació de les persones afectades.

Els convenis col·lectius han d’incorporar la regulació establerta en l’Acord Europeu de Teletreball (AET). 
Aquesta és l’orientació que estableix l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) 2018-20, perquè L’AET sigui de completa aplicació en l’àmbit del conveni col·lectiu. AIC Teletreball i Acord Europeu de Teletreball

Més enllà de l’AET, orientem al fet que la negociació col·lectiva reguli aspectes del Teletreball com:

-L’exigència d’una càrrega de treball objectivable i mesurable, proporcionada al temps de treball aplicable.

-Dret a la conciliació de la vida laboral i personal.

-Responsabilitat empresarial en el finançament d’equips de treball i la seva modernització, les despeses addicionals en domicili (energia, etc.),  i l’adequació de l’habitatge.

-Possibilitat de compensació econòmica a l’ocupació d’espai personal (lloguer).

Dret a la prevenció de riscos laborals en relació a l’espai des del qual es teletreballa i entre d’altres s’han de contemplar els riscos laborals propis del teletreball en relació a les situacions perllongades d’aïllament social, prolongacions de jornada.

-Prevenció d’excessiva taxa de dones teletreballadores, sobre la base d’una falsa mesura de conciliació.

-Establir protocol que compatibilitzi l’ajuda i suport tècnic en domicili amb la inviolabilitat del domicili particular.

Sobre la base de la igualtat de tracte garantida per l’AET, els convenis col·lectius han de garantir el dret de participació sindical i representació, activa i passiva de les persones teletreballadores.

La direcció de l’empresa i la representació legal de les persones treballadores analitzaran conjuntament, i de manera periòdica, la correcta aplicació d’aquests principis regulats en el conveni col·lectiu, resoldran els problemes i queixes que poguessin produir-se, i realitzaran les correccions oportunes.

D’aquesta forma es garanteix la igualtat de drets i oportunitats per a les persones que teletreballen, l’accés voluntari al teletreball i el dret a la reversió de la situació amb reincorporació al lloc de treball d’origen, el dret de formació i promoció, la regulació de la jornada de treball i les càrregues de treball garantint igualtat de tracte i drets de conciliació. És important que el teletreball coexisteixi amb temps de treball presencial i que es presti especial atenció al relacionat amb la prevenció de riscos laborals.